De Vakgroep Voetzorg Doetinchem

De Vakgroep Voetzorg is een platform van pedicures in Doetinchem, die openstaan voor samenwerking en gezamenlijk naar buiten treden. De deelnemende pedicures zijn aangesloten bij brancheorganisatie ProVoet en voldoen aan de branchenormen en wettelijke eisen uit de Code van het Voetverzorgingsbedrijf. De gespecialiseerde pedicures en medisch pedicures staan daarnaast geregistreerd in het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP) en werken volgens vastgestelde Richtlijnen en binnen de profielen van de ‘Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera’.

ProVoet

ProVoet is de brancheorganisatie van de pedicures in Nederland